SẢN XUẤT, LẮP RÁP, NHẬP KHẨU Ô TÔ BỊ ÁP ĐIỀU KIỆN

SẢN XUẤT, LẮP RÁP, NHẬP KHẨU Ô TÔ BỊ ÁP ĐIỀU KIỆN

 

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 của Luật Đầu tư, sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô đã được bổ sung vào danh mục những ngành nghề đầu tư kinh doanh cùng với kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô.

 

Sáng ngày 22 tháng 11, với đa số đại biểu tán thành, chiếm 83,16%, Quốc hội đã thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4. Có 36 đại biểu không tán thành và 10 đại biểu không biểu quyết.

 

Trong đó, ngành nghề kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng xe vẫn được giữ lại trong danh mục những ngành đầu tư kinh doanh có điều kiện; ngành nghề sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô lại bổ sung vào danh mục này.

 

Giải trình việc tiếp thu, chỉnh lý dự án luật Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh giải trình tại phiên họp, Ủy ban thường vụ Quốc hội, xe tải là sản phẩm có khả năng gây mất an toàn cao, chính vì vậy dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng cần phải tuân theo các điều kiện nghiêm ngặt để đáp ứng yêu cầu của nhà máy, quyền lợi của người tiêu dùng, bảo đảm an toàn, đồng thời cũng hạn chế tác động có hại từ các cơ sở cung cấp tới môi trường và sức khỏe cộng đồng.

 

Qua kết quả phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội, đa số đại biểu tán thành kinh doanh đối với ngành, nghề này (290/439)

 

 

Ủy ban cũng cho rằng, việc bổ sung ngành, nghề sản xuất, nhập khẩu ô tô vào danh mục ngành nghề sản xuất có điều kiện là phù hợp với phát triển ngành công nghiệp ô tô đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 được Thủ tướng Chính phủ duyệt theo Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 16/7/2014. Đồng thời yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng, bảo vệ môi trường, tính mạng, sức khỏe của cộng đồng.

 

Đại biểu Nguyễn Văn Chiến (Hà Nội) cho biết, nhập khẩu ô tô là một hoạt động thương mại thuần túy. Vì vậy, hoạt động kinh doanh này đòi hỏi bình đẳng, nhất là khi đang có chủ trương khuyến khích doanh nghiệp. Vị đại biểu đánh giá, nếu hạn chế, đưa hoạt động nhập khẩu vào ngành nghề có điều kiện.

 

Quá trình thảo luận, đại biểu đề nghị bổ sung một số ngành, nghề mới như: xăm hình; thám tử tư; phá bom, mìn, vật liệu nổ; kinh doanh chất phụ gia công nghiệp và chất phụ thực phẩm; kinh doanh thực phẩm, vào danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh.

 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đây là những đề xuất mới mà cơ quan soạn thảo chưa có thời gian, khảo sát, đánh giá tác động, đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu để trình Quốc hội bổ sung.

 

 

Chia sẻ:

Bài viết cùng danh mục:

Viết Bình luận